Menu

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Gusta Victoria la EURO 2024 cu Hellmann’s si Unilever Food Solutions”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA.

1.1.     Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in mun. Ploiesti, B-dul Republicii nr. 291, jud. Prahova, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 2220 numita in cele ce urmeaza “Organizator”.

1.2.     Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3.     Campania se va desfasura la nivel national incepand cu data de 01.04.2023 ora 00:00 si pana la  30.04.2023 ora 23:59 (data limita). Campania se desfasoara prin intermediul website-ului www.unileverfoodsolutions.ro. (website proprietatea Organizatorului denumit in continuare „Site-ul”) si este implementata prin intermediul agentiei Digital Storytellers SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Pajistei, Nr. 30, Bl. 2, Et. 4, Ap. 42, Sector 4, Bucuresti, Reg. com.: J40 / 3173 / 2019, CIF RO40762693 (denumita in continuare si “Agentie”).

1.4.     Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia online in pagina web accesibila prin tastarea link-ului: https://www.unileverfoodsolutions.ro/hellmanns-euro-uefa-2024.html. Participantii la aceasta Campanie se obliga sa respecte termenii si conditiile regulamentului prezentate mai jos (denumit in continuare “Regulament”).

1.5.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmand ca asemenea modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora, pe site-ul mai sus menţionat.

 

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDITIA DE PARTICIPARE

2.1.     Aceasta Campanie se adreseaza  oricarei persoane juridice operator HoReCa (precum restaurante, cantine, hoteluri/ resturante din hoteluri, sali de organizare evenimente), care se inscrie in Campanie prin completarea cu datele necesare a formularului postat in cadrul platformei www.unileverfoodsolutions.ro.

2.2.     Conditia de participare este achizitionarea a minimum 3 bucăți diferite din oricare produse Hellmann’s dintre cele enumerate in continuare, in valoare cumulata de minimum 500 de lei (fara TVA), pe acelasi document fiscal (bon sau factura fiscala):

o   Hellmann’s Sos de Maioneza Real 5kg

o   Hellmann’s Sos de Maioneza Vegan 2.5 kg

o   Hellmann’s Ketchup 5 kg

o   Hellmann’s Salad Dressings 1L (Caesar, 1000 de Insule, Miere și Muștar)

o   Hellmann’s Sos Barbeque 4,8kg.

Achizitia poate fi facuta de la oricare dintre partenerii Organizatorului care comercializeaza aceste produse (e.g. distribuitori, magazine Cash&Carry).

2.3.     Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.

 

SECTIUNEA 3. PROCEDURA DE INSCRIERE. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1.  Pentru a participa la Campanie, persoanele interesate ce au calitatea de administrator / reprezentant legal al entitatilor ce se incadreaza in cerintele prevazute de Sectiunea 2 de mai sus trebuie sa acceseze in perioada Campaniei link-ul https://www.unileverfoodsolutions.ro/hellmanns-euro-uefa-2024.html, unde vor avea de urmat procedura de inscriere prin intermediul unui formular disponibil / accesat in aceasta pagina web, dupa cum urmeaza:

-                       Sa completeze formularul de inscriere in Campanie cu urmatoarele date de identificare ale operatorului HoReCa:

§       denumire operator HoReCa (denumirea societatii comerciale)

§       CIF (codul de identificare fiscala)  / CUI (cod unice de inregistrare)

§       adresa locatiei/unitatii

-                       sa completeze numarul bonului fiscal sau numarul facturii ce contine/prezinta dovada indeplinirii conditiei achizitionarii a cel putin trei produse dintre cele mentionate mai sus, in valoare cumulata de minimum 500 de lei;

-                       Formularul de inscriere va fi completat cu urmatoarele date personale ale persoanei ce efectueaza  inscrierea in Campanie,:

§       nume si prenume

§       numar de telefon

§       adresa de e-mail

 

Persoana care se inscrie trebuie sa pastreze bonul sau factura pe care le-a inscris in Campanie, in original, in stare nedeteriorata/nealterata/nemodificata/neviciata, astfel incat produsele achizitionate sa fie vizibile si lizibile, nemodificate, nealterate; pe bon/ factura trebuie sa apara, clar, denumirea specifica, cantitatea din produsele participante, valoarea, furnizorul emitent si data achizitiei;

Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita, pentru validarea oricarui premiu, bonul/ factura inscrisa in Campanie, in original pe suportul pe care a fost tiparit.

Un bon fiscal / factura identificat/a printr-un numar unic poate fi transmis si inscris o singura data in Campanie, pe toata durata acesteia, indiferent de cantitatea ori de valoarea produselor participante achizitionate cu acel bon / cu acea factura fiscala.

 

3.2.  Fiecare inscriere in Campanie va fi supusa unui proces de validare preliminara si va trebui sa indeplineasca cumulativ conditiile enumerate la art.3.1 de mai sus.

3.3. Pentru ca o inscriere in Campanie prin intermediul site-ului www.unileverfoodsolutions.ro sa fie valida, conditiile mentionate la art. 3.1 de mai sus trebuie indeplinite cumulativ in perioada desfasurarii Campaniei. O persoana se poate inscrie o singura data in Campanie, pe durata acesteia.

3.5.   Organizatorii Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

·    pentru inscrierile incomplete sau incorecte;

·    pentru inscrierile efectuate dupa terminarea Campaniei ;

·    pentru intreruperile serviciului de internet si/sau ale serverului ce gazduieste Site-ul Organizatorului, indiferent de motivul intreruperii, intervenite oricand pe durata procedurii de inscriere si/sau de desfasurare a Campaniei.

3.6.   Toate inscrierile in Campanie vor fi verificate la momentul primirii/inregistrarii lor, de catre reprezentantii Organizatorului, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor de participare mentionate in prezentul Regulament.

3.7.   Organizatorul si agentii sai nu vor fi responsabili pentru inscrierile incomplete sau incorecte, pentru cele care nu respecta conditiile mentionate in Regulament, sau pentru cele care nu respecta regulile Campaniei. Astfel de inscrieri nu vor fi valide si nu vor fi inregistrate in Campanie.

3.8.   Inscrierile care indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament vor fi validate ca atare in Campanie.

3.9.   Organizatorul nu este raspunzator si nu isi asuma nicio obligatie si/sau raspundere in legatura cu potentiale probleme (inclusiv de natura tehnica) intervenite in procesul inscrierii in Campanie prin intermediul aplicatiei.

3.10.      Prin completarea formularului de inscriere in Campanie si bifarea casutei de acord pentru inscrierea in Campanie, persoanele ce se inscriu sunt de acord ca datele completate in formular sa fie utilizate de catre Unilever South Central Europe SA, in calitate de operator de date, cu numar de operator 2220, cu sediul in mun.Ploiesti, Bd.Republicii nr.291, jud.Prahova, si sa fie prelucrate, direct sau prin intermediul persoanei împuternicite Digital Storytellers SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Pajistei, Nr. 30, Bl. 2, Et. 4, Ap. 42, Sector 4, Bucuresti, în vederea inscrierii în Campanie, participarii la tragerea la sorti, desemnarea castigatorilor acesteia si atribuirea premiilor. In masura in care o persoana, dupa inscrierea in Campanie, pe durata derularii acesteia, nu mai doreste ca datele sale personale sa fie prelucrate de Unilever South Central Europe SA in scopul mentionat in acest articol, acesta poate solicita incetarea procesarii prin cerere trimisa la adresa romania.privacy@unilever.com. In cazul unei astfel de solicitari, datele cu caracter personal ale acelei persoane vor fi sterse din baza de date si drept urmare acea inscriere va fi anulata.

3.11.      Nebifarea casutelor de confirmare a limitei de varsta, de acord in vederea inscrierii in Campanie si de confirmare a Regulamentului, determina invalidarea inscrierii in Campanie.

 

SECTIUNEA 4. PREMIUL

4.1.In cadrul acestei Campanii se va acorda, prin tragere la sorti, 2 (doua) premii – ce constau fiecare in cate „doua bilete la un meci din faza Grupelor a turneului UEFA EURO 2024 ™ impreuna cu toate cheltuielile de transport si cazare aferente participarii la acel meci, pentru doua persoane: castigatorul si insotitorul acestuia”;

 

Prezentare premiu „doua bilete la un meci din faza Grupelor a turneului UEFA EURO 2024 ™”:

Meciul Romania – Belgia

  • Data meciului: 22 iunie, ora 21:00 CET
  • Locatie: Stadionul Cologne (Koln)
  • Categoria: 2
  • Cazare in perioada 22-23.06.2024 (o noapte) la un hotel 3*                                                                                                   
  • Valoarea comerciala a acestui premiu este de 6490 lei lei (TVA inclus) la care se adauga impozitul ce se retine la sursa conform Codului fiscal in vigoare.

4.2.         Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea rezervelor extrase conform art.5 de mai jos. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator pe nici una dintre rezerve, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul.

4.3.Organizatorul acorda ca premiu Biletele, respectiv serviciile de transport și cazare prezentate, respectiv in art. 4.1 de mai sus. Orice alte costuri, servicii sau taxe in legatura cu premiul, neincluse in obligatiile Organizatorului mentionate in prezentul Regulament, nu vor fi suportate de catre Organizator.

4.4.In situatii exceptionale, precum, dar fara a se limita la: anumite limitari de natura comerciala, legala, alte limitari ce nu tin de controlul si vointa Organizatorului sau Agentiei, forta majora sau orice alte cauze sau cauze independente de Organizator sau Agentie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce orice tip de modificari asupra premiilor, incercand sa pastreze, pe cat posibil, valoarea acestora la nivelul estimat initial in acest Regulament. In cazul imposibilitatii de a acorda sau efectua orice alt tip de modificari cu privire la premii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide sa ofere contravaloarea premiilor in bani.

 

SECTIUNEA 5. DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORULUI

5.1.Castigatorii premiilor vor fi desemnati prin tragere la sorti dintre Operatorii HoReCa inscrisi prin procedura descrisa in Sectiunea 3 de mai sus, folosind aplicatia disponibila la https://www.random.org. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului va avea loc in data de 02.05.2024, la sediul Organizatorului. Dupa extragerea potentialilor castigatori, se vor extrage 6 rezerve, la care se va apela, in ordinea in care au fost extrase, in cazul invalidarii potentialului castigator.

5.2.Potentialulii castigatori ai premiilor vor fi anuntati imediat dupa extragere, printr-un email transmis de Organizator pe adresa de email comunicata de acestia prin formularul de inscriere. Pentru validare, potentialii castigatori trebuie sa confirme, in 48 de ore de la primirea mesajului, ca a participat la Campanie si ca respectivul formular a fost inscris de el, avand datele corect completate. In cazul in care un potential castigator nu raspunde in termen de 48 de ore de la primirea mesajului via email, acesta va fi invalidat si va pierde dreptul de a intra in posesia premiului si astfel se va trece la validarea altui potential castigator din lista de rezerve extrase. Pentru a fi validat drept castigator, operatorul HoReCa participant la Campanie trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in prezentul Regulament. In cazul in care nici rezerva extrasa nu se valideaza, Oraganizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul.

5.3.Dupa validarea castigatorilor Campaniei, acestia vor respecta intocmai instructiunile Organizatorului si va transmite catre acesta toate informatiile necesare care sunt solicitate – in concordanta cu normele si dispozitiile obligatorii ale UEFA – in vederea emiterii/personalizarii Biletelor de acces la meciuri din turneul UEFA EURO 2024 ™ pentru persoanele care vor beneficia de aceste Bilete. Astfel, in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal - Regulamentul U.E. 2016/679 (GDPR) – si cu respectarea prevederilor din Sectiunea 7 a acestui Regulament, vor fi comunicate informatiile despre persoana angajata (bucatar, ajutor de bucatar etc.) ce lucreaza in cadrul operatorului HoReCa ce a fost desemnat castigator al Campaniei, eligibil sa devina „Participant” in sensul definit in Sectiunea 6 a acestui Regulament, impreuna cu Insotitorul desemnat de acesta. Castigatorul Campaniei va avea in vedere ca aceste persoane sa nu se afle in situatia de a fi considerate „Persoane excluse” in sensul definit in Sectiunea 6 a acestui Regulament.

 

SECTIUNEA 6. PRECIZARI CU PRIVIRE LA BILETELE DE ACCES LA MECIURI DIN TURNEUL UEFA EURO 2024 ™

 

DEFINITII

§  Participant – persoana (Câștigătorul unui Bilet si Insotitorul desemnat) care indeplinesc conditiile impuse de organizatorul turneului UEFA EURO 2024 ™ si care au primit acordul acestui organizator pentru a li se permite accesul pe un Stadion care gazduieste un meci din cadrul acestui turneu;

§  Bilet(e) – tichet in format fizic sau virtual sau orice alt dispozitiv de acces emis/eliberat de care organizatorul turneului UEFA EURO 2024 ™, care permite/asigura accesul pe un Stadion care gazduieste un meci din cadrul acestui turneu, pentru castigator si pentru insotitorul desemnat al acestuia.

§  Stadion - întreaga incintă a stadionului /arenei unde se joacă unul dintre meciurile turneului UEFA EURO 2024 ™ și orice alte zone care necesită un bilet (sau alt dispozitiv de acces, dacă este cazul) pentru a obține acces.)

§  Asociatia Gazda  - Deutscher Fußball-Bund eV (DFB), Federaţia de Fotbal Germană, DFB-Campus, Kennedyallee, 274, 60528 Frankfurt am Main Germany, Asociatia membra nominalizată de UEFA pentru găzduirea turneului de fotbal UEFA EURO 2024 ™.

§  Însoţitor desemnat – persoana pe care o alege fiecare Câștigător al unui Bilet oferit ca premiu in cadrul acestei loterii, pentru a-l insoti la meciul specificat din cadrul turneului UEFA EURO 2024 ™. Însoţitorul desemnat cu vârsta sub 18 ani trebuie să fie însoțiți de un părinte sau tutore legal (peste 18 ani).

§  Persoană exclusă înseamnă:

a)     orice persoană interzisă de Asociația Gazdă de la calitatea de membru al clubului de fani pentru echipa națională de fotbal (sau interzisă din orice club oficial de suporteri echivalent de către un organism de conducere a fotbalului din orice jurisdicție din lume);

b)    orice persoană care face obiectul unei interdicții administrative sau judiciare ce vizează  interzicere accesului sau a participării la competiţii sau jocuri sportive de fotbal în conformitate cu legile aplicabile ale orașului gazdă relevant unde se desfăşoară meciul de fotbal și/sau ale Germaniei;

c)     orice persoană căreia îi este interzis de către UEFA, FIFA şi/sau de către orice organism ţi/sau autoritate de conducere al fotbalului sau de altă natură să călătorească la sau să participe la un meci de fotbal;

d)    oricărei persoane căreia îi este interzis de UEFA, Asociația Gazdă și/sau Proprietarul Stadionului să participe la evenimentele de pe Stadion;

e)     orice persoană care este considerată de echipele participante la Meciul UEFA EURO 2024™ ca fiind o persoană căreia nu ar trebui să i se aloce bilete (inclusiv, dar fără a se limita la persoane căreiai i s-a emis o interdicție de acces pe stadion, de către una dintre echipele participante la meciul respectivă) ;

f)     orice persoană care este considerată de autoritățile publice relevante a fi o persoană căreia nu ar trebui să i se aloce Biletele din motive de siguranță și securitate;

g)    orice persoană care a încălcat sau încalcă Termenii și condițiile obligatorii aplicabile privind Participantii si Biletele.

 

Termenii și condițiile obligatorii aplicabile privind Participantii si Biletele

(i)             Participantii (Câștigătorii și însoţitorii lor desemnaţi) nu pot face parte din categoria persoanelor excluse.

(ii)          ​Biletele trebuie utilizate numai de către Câștigători și Însoţitorii desemnaţi numai pentru uz personal. Câștigătorii și Însoţitorii desemnaţi nu vor:

a. oferi spre vânzare și/sau vinde Bilete în mod public, în special la licitații sau online și/sau pe platforme de revânzare;

b. vinde sau transfera Bilete către orice revânzător comercial sau profesionist și/sau prin intermediul unui broker de bilete şi/sau în calitate de broker de bilete;

c. difuza orice material de reclamă sau  de promovare promovare;

d. va face publicitate, promova, oferi, distribui, vinde sau oferi spre vânzare orice produs sau serviciu din interiorul Stadionului sau prin afișarea de mesaje comerciale aplicate pe îmbrăcămintea purtată sau pe articolele aduse în Stadion; sau

e. nu va exploata vreo oportunitate de marketing sau promoțională în legătură cu Biletul. Pentru a evita orice dubiu, niciun deținător de Bilet nu va putea afișa pe Stadion vreo marcă, în scop promoțional sau de marketing.

(iii)         Biletele vor fi livrate Participanţitor în format electronic (« bilete electronice ») sau în orice altfel de modalitate, care va fi stabilită de UEFA sau de o terță parte în numele UEFA, la discreția sa.

(iv)          Câștigătorii vor respecta și se vor asigura că Însoţitorii lor vor respecta toți termenii și condițiile aplicabile pentru Bilete și termenii codului de conduită al Stadionului, cele ce vizează interzicerea revânzării și transferului acestor Bilete și interzicerea anumitor articole în Stadion, orice măsuri și politici sanitare în vigoare, toate legile aplicabile care reglementează accesul sau prezența pe Stadion și participarea la Meciul UEFA EURO 2024™. Participanții recunosc că o încălcare a acestor termeni poate duce la anularea Biletului, la refuzul intrării pe Stadion sau la solicitarea de a părăsi Stadionul.

(v)           Câștigătorii înțeleg că pot apărea fără nicio notificare orice modificări în ceea ce priveşte echipele și jucătorii din Meciurile din cadrul turneului UEFA EURO 2024™, iar Meciurile UEFA EURO 2024™ pot ​​fi anulate, reprogramate sau relocate, la discreția UEFA. Unilever nu va fi responsabilă pentru pierderile suferite de câștigători/Însoţitori pentru cheltuielile de călătorie și cazare în acest eveniment.

(vi)          Câștigătorul înțelege si accepta in mod expres faptul ca Organizatorul si Agentiile  implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei nu pot fi tinuti raspunzatori pentru urmatoarele:

-       Niciun accident, de nicio natura (cum ar fi urmatoarele, dar fara a se limita la acestea: moartea, ranirea, sau orice alta leziune corporala ce afecteaza starea sanatatii, psihica sau mentala), suferit de castigator si/sau insotitorul castigatorului (incluzand, dar fara a se limita la durata calatoriei, transfer hotel, etc.) si/sau pentru nicio pretentie, de orice natura, din partea niciunei persoane, aparuta ca urmare a unui asemenea eventual accident;

-       Niciun cost, de nicio natura, aferent ingrijirilor medicale in cazul unor eventuale accidente si/sau imbolnaviri suferite de catre castigator si/sau de insotitorul castigatorului, acestia fiind singurii responsabili pentru aceste cheltuieli;

-       Nicio dauna, de nicio natura, ce a fost cauzata oricarei persoane prin neglijenta si/sau actiunea ilegala sau omisiunea castigatorului si/sau insotitorului castigatorului;

-       Pierderea si/sau bunurilor materiale, bagajelor, documentelor de calatorie, etc. ale castigatorului si/sau insotitorului castigatorului;

-       Imposibilitatea castigatorului si/sau insotitorului castigatorului, indiferent de cauza independenta de vointa Organizatorului, de a beneficia de premiu

-       Orice modificari/anulari/intarzieri survenite in programul de zbor.

-       Organizatorul si Agentiile nu sunt responsabili pentru nicio activitate, organizata/realizata de castigator sau de insotitorul castigatorului pe durata prezenței acestora in Germania (tara ce gazduieste turneul Euro 2024) si/sau pe Stadion si/sau pe durata meciului pentru care au Bilet(e).

(vii)        În cazul în care Câștigătorii și/sau Însoţitorii lor au notificat Unilever cu privire la o dizabilitate sau o mobilitate limitată, Unilever va depune toate eforturile rezonabile pentru a satisface orice cerințe de accesibilitate necesare pentru a le permite Câștigătorilor și Însoţitorilor lor să aibe acces corespunzător în Stadion (inclusiv orice ospitalitate, călătorie aferentă și cerințele de cazare). În timp ce Unilever se străduiește să asigure accesibilitatea pentru toți, Câștigătorii recunosc că Unilever nu poate garanta că furnizorii terți de servicii (de ospitalitate, călătorie și cazare) vor îndeplini întotdeauna cerințe specifice de accesibilitate. Aceste servicii sunt gestionate independent, iar politicile și practicile lor pot varia. Unilever nu va fi responsabil pentru nerespectarea de către terți furnizori a cerințelor de accesibilitate.

(viii)      Potenţialii Câștigători (și Însoţitorii lor) sunt responsabili să se asigure că dețin o viză valabilă și/sau documentele de călătorie necesare pentru a călători în Germania, după caz, pentru a utiliza Biletele  și vor fi responsabili pentru costuri de obținere a oricărei astfel de vize/documente. Dacă nu pot obține o astfel de viză/document în termen de 14 zile de la notificarea premiului, potenţialul câştigător va fi invalidat şi un alt potenţial câștigător va fi ales în conformitate cu acești termeni și condiții.

(ix)          Participanţii sunt responsabili pentru a se asigura că detin o asigurare medicală și de călătorie adecvată și suficientă pentru perioada lor de călătorie și durata șederii lor în Germania și vor fi responsabili pentru costurile asociate obținerii unei astfel de asigurări.

(x)           Participanții recunosc că UEFA își păstrează drepturile în conformitate cu termenii și condițiile pentru bilete și termenii codului de conduită al Stadionului de a revoca sau a anula Biletele și, prin urmare, Unilever poate fi obligată să anuleze Biletele acordate Câștigătorilor și Însoţitorilor Câștigătorilor în orice moment. În astfel de circumstanțe, Unilever nu va fi responsabilă față de Câștigători sau/şi Însoţitor pentru pierderile suferite din cauza unei astfel de retrageri.

(xi)          Participanții inteleg ca acorda o licență perpetuă, la nivel mondial, neexclusivă, fără drepturi de autor, sub-licențiabilă și transferabilă pentru a utiliza, reproduce, distribui și realiza lucrări derivate din orice conținut pe care îl creaza Organizatorul la/în jurul UEFA EURO 2024 ™ (inclusiv, dar fără a se limita la fotografii) în orice media și prin orice canal media.

(xii)        Câștigătorii și/sau Însoţitorii lor pot fi filmați/ fotografiați/ intervievați de către organizatorul evenimentului sau în numele Unilever în timpul Turneului EURO 2024. Câștigătorul(ii) și Însoţitorii lor oferă şi garantează Unilever o licență perpetuă, la nivel mondial, neexclusivă, fără costuri, sub-licențiabilă și transferabilă pentru a utiliza, reproduce, distribui și realiza lucrări derivate din astfel de filme/fotografii/mărturii în orice media și prin orice canal media.

(xiii)      Câștigătorilor și/sau Însoţitorilor li se poate solicita să participe la publicitatea care decurge din această Campanie a Organizatorului.

SECTIUNEA 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Organizatorul - in calitate de Operator si Agentiile - in calitate de imputerniciti ai acestuia, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta campanie in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal -  Regulamentul U.E. 2016/679 – GDPR, in urmatoarele conditii:

7.1.Identitatea operatorului de date

Datele personale transmise sunt prelucrate de compania UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, CUI 8226390, J29/332/1996, denumita in continuare Operator.

7.2.                  Scopurile prelucrarii. Datele cu caracter personal prelucrare in cadrul acestei Campanii promotionale sunt prelucrate de catre Operator, prin intermediul Agentiilor imputernicite, in urmatoarele scopuri:

1.     In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in Campanie pentru tombola

2.     Pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor

3.     In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate – in cazul castigatorilor de premii cu valoare impozabila. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

4.     Pentru furnizarea raspunsurilor la solicitarile/reclamatiile/sesizarile consumatorilor (participanti la Campanii sau persoane ce furnizeaza date personale prin paginile de contact sau prin infoline)

7.3.Persoanele inscrise in Campanie sunt de acord că, în cazul în care câștigă Bilete la un meci UEFA EURO 2024, datelor lor cu caracter personal și ale oricărui Însoţitor desemnat, inclusiv, dar fără a se limita la titlul, nume, prenume, adresa de e-mail, data nașterii, număr de telefon mobil și pașaportul/ID eliberat după numele țării, împreună cu orice alte informații solicitate și inclusiv în cazul în care există o dizabilitate sau o mobilitate limitată, date personale suplimentare legate de cerințele de acces, să fie procesate de Organizatorul și agențiile terțe ale Organizatorului pentru a furniza Bilete necesare corespunzătoare Câștigătorilor și a Însoţitorului.

7.4.Organizatorul și agențiile terțe ale UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A. vor procesa datele cu caracter personal în conformitate cu legile de confidențialitate aplicabile și „Notificarea privind confidențialitatea datelor pentru câștigători”, o copie a căreia este disponibilă pe https://www.unilevernotices.com/privacy-notices/romania-romanian.html. Unilever poate, de asemenea, să partajeze astfel de date cu caracter personal cu UEFA care le poate utiliza pentru (i) procesarea cererilor de emitere a Biletelor; (ii) în procedura de emitere a Biletelor; și (iii) a efectua verificarea necesară pentru sănătate, securitate și/sau antecedente; (iv) a respecta legea aplicabilă; și (v) și/sau pentru a organiza locuri accesibile adecvate pentru Biletul cu acces special destinat persoanelor cu dizabilităţi sau o mobilitate limitată. Câștigătorii confirmă că vor obține permisiunea oricăror Însoţitor pe care îl vor desemna pentru toate aceste proceduri şi prelucrari de date personale.

7.5.Câștigătorii vor respecta și se vor asigura ca Însoţitorii desemnaţi vor respecta orice instrucțiuni sau linii directoare comunicate de Organizatorul sau de o terță parte în numele Organizatorului și orice solicitare de a intra în termeni și condiții suplimentare și, de asemenea, vor furniza datele cu caracter personal solicitate necesare pentru validarea şi acordarea premiilor.

7.6.Daca persoanele care doresc sa participe si/sau castigatorii refuza sa furnizeze datele solicitate pentru inscriere si/sau validare, este imposibil ca acestia sa fie inscrisi in campanie sau validati pentru a li se acorda premiile.

7.7.Temeiul juridic al prelucrarii datelor personale

1.     Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, precum si pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor (GDPR 6.1.a).

2.     Pentru scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c GDPR (prelucrare necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale) raportat la art. 110 Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

3.     Pentru scopul furnizarii de raspunsuri/clarificari la solicitarile/cererile/reclamatiile/sesizarile consumatorilor (indiferent de canalul prin care acestea sunt inregistrate – website, linie infoline), prelucrarea opereaza in baza consimtamantului participantilor (GDPR 6.1.a)

7.8.Datele prelucrate. De la persoanele care se inscriu si de la potentialii castigatori se colecteaza/prelucreaza urmatoarele date: Nume, Prenume, Numar de telefon, adresa email, varsta, adresa de domiciliu, , denumirea locatiei HoReCa unde activeaza, functia detinuta. In plus, de la castigatori se colecteaza/prelucreaza CNP.

 

7.9.Perioada prelucrarii

1.     Datele participantilor se stocheaza pe o perioada de 90 de zile de la incheierea Campaniei.

2.     Datele castigatorilor se stocheaza pe durata prevazuta de normele legale in vigoare.

 

7.10.               Modul de prelucrare

(1)  Pentru scopul executarii campaniei promotionale, datele vor fi colectate si stocate in baza de date a participantilor (a persoanelor inscrise pentru participarea la tragerea la sorti si desemnarea castigatorilor). Datele participantilor sunt colectate de agentia imputernicita de Organizator pentru organizarea extragerii, validarea castigatorului, contactarea acestuia, indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii si trimiterea premiului. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

(2)  In cazul UEFA, prelucrarea datelor se face de catre Union des Association Européennes de Football (UEFA), ale cărei birouri se află la adresa Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Elveția și EURO 2024 GmbH, ale căror birouri sunt situate la Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt pe Main, Germania, care acţionează în calitate de operatori asociaţi), în conformitate cu Termeni și condiții („Termeni și condiții”) de acordare a biletelor la UEFA EURO 2024.

 

7.11.               Confidentialitate. Datele personale vor fi colectate la inscriere prin intermediul  website-ului www.unileverfoodsolutions.ro administrat de Agentia imputernicita de Organizator. Datele castigatorilor biletelor UEFA EURO 2024, precum si ale insotitorilor desemnati vor fi transferate si prelucrate în străinătate, pe teritoriul Uniunii Europene, catre Union des Association Européennes de Football (UEFA), in scopul acordarii biletelor nominale. Datele celorlalti participanti nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvăluite către alți terți, cu excepția numelui si prenumelui ce vor fi facute publice conform O.G. 99/2000, republicata actualizata si a situațiilor în care Operatorul și/sau Imputerniciții sunt obligați de lege să dezvăluie asemenea date personale către autorități. La momentul acordarii biletelor, se va furniza o notificare de confidentialitate a UEFA. Datele colectate vor fi partajate cu UEFA.

 

7.12.               Drepturile persoanelor vizate. În perioada de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana vizată dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Persoane vizate pot oricând să-și retragă consimțământul de prelucrare. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

 

7.13.               Modalitati de exercitare a drepturilor. Pentru orice solicitare legată de datele personale, în procesul de exercitare a drepturilor menționate în capitolul anterior, persoana vizată poate contacta Operatorul e-mail transmis la adresa: romania.privacy@unilever.com. Politica de confidentialitate Unilever poate fi accesata gratuit pe www.unilever.ro. Mai multe informatii despre politica de confidentialitate a Unilever sunt disponibile pe site-ul https://www.unilevernotices.com/privacy-notices/romania-romanian.html.

 

SECTIUNEA 8. VERIFICARI SI SANCTIUNI:

8.1.Din dorinta de a nu prejudicia niciun participant la Campanie, Organizatorul isi  rezerva dreptul de a putea efectua, pe durata implementarii Campaniei, verificari in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de inscriere si corecta participare.

8.2.In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista persoane care incearca sa fraudeze procesul de inscriere in Campanie, Organizatorul poate sa retraga acestor persoane dreptul la premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor neconforme si/sau sa le restrictioneze participarea la Campanie pe toata durata acesteia.

8.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii Campaniei, la verificarea datelor transmise de persoanele inscrise in Campanie. De asemenea, Organizatorul poate intreprinde orice investigatii permise de lege privind modul in care o persoana desemnata castigator a participat in Campanie.

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORULUI

Denumirea castigatorului va fi publicata pe www.unileverfoodsolutions.ro conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002. 

 

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII:

10.1.Inscrierile transmise inainte sau dupa perioada mentionata in art.1.3 din Regulament  nu se iau in considerare.

10.2.Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campanie in perioada de desfasurare a Campaniei.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII:

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA:

12.1.Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

12.2.Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe pagina Campaniei de pe portalul www.unileverfoodsolutions.ro in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI:

13.1.Regulamentul Campaniei este disponibil gratuit oricarui solicitant la https://www.unileverfoodsolutions.ro/hellmanns-euro-uefa-2024.html

13.2.Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul nu este raspunzator pentru necunoasterea de catre participanti a regulamentului si a modificarilor ulterioare, atat timp cat acestea sunt afisate la adresa mentionata mai sus.

 

Organizator

Unilever South Central Europe SA

 

Informare de Confidentialitate privind evenimentele sportive

Această Notificare de confidențialitate descrie modul în care Unilever („noi”) procesează datele dvs. personale pentru a vă oferi (în calitate de „Oaspete”/”Câştigător campanie”) bilete și experiențe pentru diverse evenimente sportive. Această Notificare de confidențialitate completează Notificarea de confidențialitate Unilever ( Unilever Privacy Notice applicable to you), unde puteți găsi mai multe informații despre modul în care primim, colectăm, folosim și partajăm datele cu caracter personal, precum și drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea de către noi a acestor date cu caracter personal.

Ce date personale colectăm.

Colectăm date personale, cum ar fi numele dvs., detaliile de contact, detaliile de contact în caz de urgență, data nașterii, documentul de identificare și orice alte informații necesare pentru a vă procesa cererea de emitere a unui bilet pentru evenimentul sportiv și pentru a vă gestiona experiența ca Oaspete la evenimentul sportiv. Dacă suntem responsabili pentru asigurarea cazării şi transportului până în locaţia desfăşurării evenimentului sportiv, vom colecta și detalii de transport și cazare, cum ar fi numărul zborului dvs. și informațiile despre hotel.

Putem colecta informațiile pe care le furnizați cu privire la starea dumneavoastră de sănătate, cum ar fi orice dizabilități, restricții alimentare și alergii pentru a răspunde, ori de câte ori este posibil, oricăror solicitări ce vizează accesul pe stadioane și/sau în hoteluri. Nu vom folosi aceste informații în alte scopuri. De asemenea, putem colecta date personale pe care ni le oferiți despre alte persoane, dacă acestea sunt desemnate ca însoţitori ai dvs. şi le înregistrați pentru a participa la un eveniment sportiv. Prin prezenta confirmaţi că aţi funizat prezenta notificare oricărei alte persoane ale cărei date personale ni le furnizați în baza prezentei notificări și, atunci când este necesar, confirmaţi ați obținut consimțământul acesteia, astfel încât să putem procesa datele sale personale în mod legal, în conformitate cu această notificare. Dacă sunteți părinte sau tutore legal, care înregistrează ca însoţitor o persoană sub 18 ani, sunteți de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, conform cerinţelor şi prevederilor legale aplicabile.

Cum şi în ce scop utilizăm datele personale

Utilizăm datele cu caracter personal comunicate în baza prezentei notificări pentru : (i) a facilita procesul de gestionare a biletelor și experiența oaspeților la evenimentul sportiv, inclusiv pentru a procesa cererea dvs. de emitere a unui bilet; (ii) pentru a gestiona opţiunile de cazare la evenimentul sportiv, ori de câte ori este posibil, (iii) pentru a gestiona orice cerințe de accesibilitate sau diete; (iv) pentru a respecta politicile noastre interne și obligațiile contractuale cu organizația sportivă relevantă; și (v) pentru a vă asigura, alături de organizatorul evenimentului, siguranța și securitatea în timpul evenimentului.

De asemenea, putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru (vi) a vă comunica orice informație referitoare la eveniment, (vii) pentru a vă livra informaţii despre eveniment în conformitate cu orice solicitare pe care o faceți și cu care suntem de acord și (vii) pentru a trata orice întrebări, comentarii sau plângeri pe care le aveți în raport cu evenimentul.

Cum şi cu cine împărtășim datele personale

În calitate de companie globală, Unilever împărtășește datele cu caracter personal primite atât la nivel intern, cât și cu terțe-părţi selectate, în următoarele circumstanțe:

• Furnizori de servicii terţă-parte. Pentru a vă îndeplini cererile de emitere a biletelor, pentru a face rezervări şi aranjamente de călătorie, pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră sau pentru a comunica cu dumneavoastră, împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal cu furnizorii de servicii terţă-parte, precum agenții, furnizori de bilete pentru evenimente, furnizori de comunicații prin e-mail. furnizori de servicii IT, care îndeplinesc, în numele nostru, anumite servicii legate şi/sau în legătură cu evenimentul sportiv. Ei au acces la datele personale necesare pentru a-și îndeplini funcțiile, dar nu le pot folosi în alte scopuri. În plus, trebuie să prelucreze aceste date cu caracter personal în conformitate cu această Notificare de confidențialitate și așa cum este permis de legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor.

• Organizații sportive. Este posibil să ni se solicite să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu organizația sportivă relevantă, astfel încât acestea să poată (i) procesa cererile de bilete; (ii) emite bilete; (iii) efectua controale de sănătate sau de securitate necesare; și (iv) respecta legile aplicabile. În acest caz, datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu notificarea de confidențialitate a organizației sportive relevante.

• Transferuri de afaceri. Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de noi sau partajate cu Unilever Group din motive interne, în primul rând în scopuri comerciale și operaționale.

• Dezvăluire legală. Putem transfera și dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către terți:

o Pentru a respecta o obligație legală;

o Când credem cu bună-credință că o impune o lege aplicabilă;

o La cererea autorităților guvernamentale care efectuează o anchetă;

o Pentru a verifica sau a aplica „Termenii noștri de utilizare” sau alte politici aplicabile;

o Pentru a detecta și proteja împotriva fraudei sau a oricăror vulnerabilități tehnice sau de securitate;

o Pentru a răspunde la o urgență; sau altfel

o Pentru a proteja drepturile, proprietatea, siguranța sau securitatea terților, vizitatorilor site-urilor web ale Unilever, Unilever sau publicului.

Transferuri internaţionale de date

Unilever va trimite date cu caracter personal într-o altă țară decât cea în care au fost colectate inițial, numai în circumstanțe precum:

• Pentru a da curs solicitărilor dvs.;

• Pentru a respecta o obligație legală; sau

• Pentru a colabora cu agențiile și consilierii noștri pe care îi folosim pentru a ne ajuta să ne conducem afacerea și serviciile.

Dacă transferăm date cu caracter personal în afara țării de origine, Unilever se va asigura că sunt protejate în același mod ca și cum ar fi fost utilizate în acea țară. Vom pune în aplicare un contract cu terța parte, care înseamnă că trebuie să protejeze datele cu caracter personal la aceleași standarde ca și în țara în care au fost colectate datele.

Drepturile dvs.

Aveți dreptul de a accesa, corecta sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul de a vă opune sau de a restricționa prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. Mai multe informații despre drepturile dumneavoastră pot fi obținute conform Notificării de confidențialitate Unilever care vi se aplică. (Unilever Privacy Notice link).

Cum contactaţi Unilever

Chief Privacy Officer desemnat de Unilever poate fi contactat la adresa: Unilever Nederland BV, Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, Țările de Jos sau prin e-mail la: unilever.privacy@unilever.com

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri legate de Notificarea de confidențialitate a Unilever sau de prelucrarea datelor sau dacă doriți să faceți o sesizare cu privire la o posibilă încălcare a legilor locale ce privesc confidențialitate, vă rugăm să faceți acest lucru trimițând un email catre romania.privacy@unilever.com sau catre email sau trimițând o solicitare prin formularul de „Contact” disponibil pe site-urile noastre.

Home
Produse
Retete
Inspiratie
Menu